Dold samäganderätt – samägande som inte syns utåt

Dold samäganderätt – samägande som inte syns utåt

Huvudregeln är att den som köper något blir ägare till det. Detta gäller även för gifta och sambor, tvärt emot vad många tror. Köper din make eller sambo själv en bil eller bostad är bilen eller bostaden alltså bara dennes, även om ni båda använder den. Om du har bidragit till köpet kan du dock ha ett anspråk på delägarskap, även om din make eller sambo har stått skriven som ensam ägare sedan köpet.

Vem äger vad? När man bor tillsammans är det lätt att tänka att det inte spelar så stor roll vem som äger vad. Men det kan det göra. Om din respektive är ensam ägare till bostaden har denne rätt att behålla bostaden vid en separation, om inte du har större behov av den. Du kan visserligen ha rätt att bli kompenserad med pengar eller annan egendom, men bostaden blir inte din.

Är det istället en bil din respektive står som ägare till ser situationen olika ut beroende på om du är gift eller sambo. Varken som sambo eller gift kan du kräva att få din respektives bil vid en separation, även om det är du som behöver den mest. Är ni gifta har du dock som huvudregel rätt att bli kompenserad för bilens värde. Är ni sambor får du däremot ingenting, eftersom bilar inte ingår i en bodelning mellan sambor.

Det är först när du och din respektive har betalat någonting tillsammans som ni direkt blir samägare och får samma rätt till egendomen. Du kan också bli samägare genom att din respektive köper något och ger dig en andel av det köpta som gåva, eller tvärt om. Det följer dock inte automatiskt av att man gifter sig eller flyttar ihop.

Dold samäganderätt. Om din make eller sambo köper något åt er, och du bidrar ekonomiskt till köpet, kan du vara att anse som dold samägare. För andra kan det se ut som att din make eller sambo äger den köpta egendomen ensam. Du kan dock ha rätt till en andel av egendomen i egenskap av dold samägare, trots att detta inte är tydligt för andra än dig och din respektive.

För att dold samäganderätt ska föreligga måste tre kriterier vara uppfyllda:

  • För det första ska det som din respektive har köpt vara inköpt för ert gemensamma bruk, alltså för att ni båda ska använda det.
  • För det andra måste du ha bidragit ekonomiskt vid själva köpet, till exempel genom att föra över pengar eller ta ett lån. Det som är avgörande är vad som hände vid köpet, det räcker inte att ha varit med och betalat reparationer eller liknande efteråt.
  • För det tredje ska den som köpte egendomen ha insett att det ekonomiska tillskottet från den andre lämnades för att egendomen skulle bli deras gemensamma, och att det alltså inte rörde sig om en gåva eller ett lån.

Det som avgör om dold samäganderätt har uppkommit är alltså förhållande vid förvärvet av egendomen, inte vad som hänt därefter. Har du som försäkrad frågor rörande dold samäganderätt är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister!

Karl Oscar Rådström 4 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.