Får man parkera gratis hur länge som helst?

Får man parkera gratis hur länge som helst?

Du har ställt bilen på en parkering med skyltningen Fri parkering 3 timmar. Strax innan de tre tillåtna timmarna har passerat springer du iväg och flyttar bilen inom parkeringen för att på så sätt "förlänga" den tillåtna parkeringstiden. Men räcker det egentligen för att du ska få stå gratis i 3 timmar till? Läs vidare så får du veta!

Frågan om vad som faktiskt krävs för att en flytt av bilen verkligen ska betraktas som en helt ny parkering har prövats av Högsta domstolen (NJA 1973 s 714). Domstolen konstaterade att en kort förflyttning – när det enda syftet är att förlänga parkeringstiden – kan betraktas som en helt ny parkering. För att det ska vara godtagbart måste dock bilen flyttas från parkeringsrutan så länge, och så långt, att andra bilister får en chans att parkera sina bilar på platsen.

Om du har gjort en så kort förflyttning att andra bilister inte har haft möjlighet att komma åt platsen är det alltså inte tillräckligt för att du ska ha rätt att förlänga den tillåtna parkeringstiden.

Sammanfattningsvis – använder du tricket att bara flytta bilen lite grand för att förlänga parkeringstiden och hinna springa några extra ärenden? Då är det tveksamt om en domstol skulle ge dig rätt. Har du istället lite is  i magen och låter andra bilister få en chans att knycka din p-plats, då ser dina förutsättningar bättre ut!

I HELPs Juristförsäkring ingår hjälp med många vardagsjuridiska problem, däremot inte just den här sortens ärenden. Så se det här inlägget mer som ett allmänt tips!

Fredrik Ståhl 6 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.