Oseriösa säljare kan lura dig att teckna dyra företagsavtal

Oseriösa säljare kan lura dig att teckna dyra företagsavtal

Är du på väg att ingå avtal med ett företag – var då uppmärksam på att avtalet gäller dig som privatperson och inte som näringsidkare. Det har blivit allt vanligare att ohederliga företag lurar privatpersoner att teckna dyra företagsavtal.

Riktar in sig på markägare

En vanlig grupp som dessa företag ofta riktar in sig på är privatpersoner som äger mark, skog eller en jordbruksfastighet. Dessa personer kan i lagens mening räknas som näringsidkare trots att de inte bedriver någon form av näringsverksamhet. Därför är det vanligt att oseriösa internetbolag och telefonbolag utnyttjar situationen för att sälja abonnemang, utan att informera om att det är företagsabonnemang man erbjuder. Dessa är ofta betydligt dyrare med långa bindningstider och är svåra att komma ur utan att lida ekonomisk förlust.

Sämre villkor i företagsavtal

Den största skillnaden mellan avtal avsedda för privatpersoner och näringsidkare, är att en näringsidkare inte omfattas av konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen. Som konsument har du en ångerrätt på fjorton dagar om du ingår ett avtal på distans, medan en näringsidkare helt saknar ångerrätt. 

Företaget ska informera om ångerrätten

Har inte säljaren upplyst om ångerrätten vid samtalet gäller ångerrätten för konsumenter istället i ett år från att den skulle ha gått ut. Det är inte tillräckligt för företaget att enbart informera om att det föreligger en ångerätt, utan företaget har även en skyldighet att informera om hur konsumenten ska gå tillväga för att nyttja ångerrätten. Det ska framgå hur och under vilka omständigheter det finns en ångerrätt, hur konsumenten kan utöva ångerrätten samt på vilket sätt konsumenten ska utöva sin ångerrätt. Ska det till exempel ske via mail eller brev? Företaget ska även upplysa konsumenten var denne kan ta del av den informationen.

Vilseledande blanketter

Det finns även oseriösa aktörer på marknaden som skickar ut myndighetsliknande blanketter till de privatpersoner som äger jordbruksfastighet eller skog och mark, där de uppger att de behöver kompletterande uppgifter till deklarationen eller liknande. Här gäller det att vara ännu mer uppmärksam då dessa företag även har egna inkassobolag som driver in fordringar. Läs därför alltid igenom samtliga myndighetsliknande handlingar noggrant och är du tveksam, ring upp företaget och försäkra dig om att det verkligen är en myndighet. 

Om du skrivit på...

Skulle du ha undertecknat något och fått en faktura hemskickad, är det alltid viktigt att bestrida fakturan i egenskap av konsument. Var dock noga med att inte skriva under med din namnteckning eftersom den kan användas mot dig i förfalskningssyfte om det skulle uppstå en tvist.

Har du frågor eller behöver hjälp är du som kund hos HELP välkommen att  kontakta våra jurister så hjälper vi dig!

Damian Girys 6 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.