Svårt att enas om barnen? Ett samarbetssamtal kan hjälpa.

Svårt att enas om barnen? Ett samarbetssamtal kan hjälpa.

När två makar har barn tillsammans och separerar är det mycket vanligt att det uppstår frågor om hur man ska ordna det för att barnen ska få det så bra som möjligt. Även om båda föräldrarna har barnens bästa i tankarna kan åsikterna gå isär om vad som är bästa möjliga lösning.

Det man som föräldrar kan behöva ta ställning till är exempelvis hur barnen ska bo efter separationen. Det här kan vara jobbiga frågor att diskutera under en separation som givetvis kan vara mycket uppslitande i övrigt. De allra flesta lyckas på egen hand komma överens om vad som ska gälla men ibland kan det underlätta om man tar hjälp av någon oberoende person för att diskutera dessa frågor.

Alla föräldrar har möjlighet att vända sig till sin kommun och familjerätten där. Familjerätten hjälper till med att ordna samarbetssamtal mellan föräldrar. Vid samtalen träffas man tillsammans med personal från familjerätten för att prata kring just de frågor som man själv och den andra föräldern är oense om. Familjerätten har dock ingen beslutanderätt och kan exempelvis inte bestämma hur barnen ska bo, om det är det som föräldrarna inte kan komma överens om.

Om föräldrar är väldigt oense, eller om det av andra skäl inte är möjligt att lösa frågor kring barnen med hjälp av familjerätten, får man istället vända sig till domstolen. Det som domstolen bland annat kan ta ställning till är vem som ska ha vårdnaden om barnen, alltså vem som ska ha den juridiska bestämmanderätten över barnen. Vårdnaden kan tillfalla antingen den ena föräldern eller båda föräldrarna gemensamt. Domstolen kan också ta ställning till hos vem barnen huvudsakligen ska bo och hur mycket de ska träffa den förälder som de inte bor tillsammans med.

Vill du veta hur en process i domstolen går till finns det beskrivet i blogginlägget "När vårdnadstvisten är ett faktum – så går en domstolsprocess till".

Om du har juristförsäkring hos HELP är du välkommen att kontakta våra jurister så hjälper vi dig vidare.

Emelie Andersson 3 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.