Bilköpet blev rena mardrömmen

Vår kund hade köpt en begagnad bil på Blocket, men upptäckte kort efter köpet att bilen inte gick som den skulle. Det visade sig att säljaren hade mörkat flera fel, förfalskat serviceboken och att bilen gått mycket längre än vad som stod angivet. Då vände sig kunden till HELP.
Bilköpet blev rena mardrömmen

Kunden hade köpt bilen för 75 000 kronor och när den började bete sig märkligt bokade han tid hos verkstaden. Det visade sig att partikelfiltret inte var utbytt som säljaren hade angett och att säljaren även försökt dölja läckage vid katalysator och flexrör. Enligt offert från verkstaden skulle det kosta kunden 12 811 kronor att åtgärda bristerna.

Det framkom även att bilen hade gått 305 952 km vid senaste tillfälle den varit på en auktoriserad verkstad, och inte 14 000 mil som angivits i avtalet. Bilen kunde värderas till 27 200 – 32 600 kronor i fullgott skick, efter att alla brister reparerats.

När säljaren vägrade att häva köpet kontaktade kunden HELP. HELPs jurist kontaktade säljaren per telefon och skickade ett brev till säljaren för att få till stånd en hävning av köpet. Säljaren skaffade sig ett eget ombud som fortsatt motsatte sig en hävning av köpet. Efter att HELPs jurist skickat in en stämning till tingsrätten öppnade säljarens ombud för en förlikning. Efter flera förlikningsdiskussioner fram och tillbaka mellan HELPs jurist och säljarens ombud gick säljaren med på att köpet skulle gå åter.

Kunden fick
23 juristtimmar á 1700 kr
Fick tillbaka hela köpekillingen, 75 000 kr
Totalt 114 100 kronor