Kunden hade rätt till större arv

Vår kund hade anlitat en extern jurist för att få hjälp med arvskiftet efter hans släktings bortgång. När han kontaktade HELP för granskning av arvskiftesavtalet upptäcktes flera oklarheter och att vår kund skulle ha rätt till ett större arv.
Kunden hade rätt till större arv

Den externa juristen såg över de felaktigheter som påpekats av HELP och juristen upprättade därefter ett nytt arvskiftesavtal, som godkändes av samtliga dödsbodelägare. HELPs kund fick därigenom 33 700 kronor mer i arv.

Kunden fick
13 juristtimmar á 1700 kr 
Större arvslott 33 700 kr
Totalt 55 800 kr