Särkullbarnen ärvde kundens hem

Vår kund hade varit sambo i många år, men efter sambons bortgång stod vår kund kvar arvslös och riskerade att förlora stora delar av det gemensamma hemmet. HELPs jurist hjälpte honom att skydda sina rättigheter.
Särkullbarnen ärvde kundens hem

Då inget testamente fanns upprättat gick arvet till särkullbarnen (sambons barn) som ärvde sin mors personliga tillhörigheter, bohag och lösöre som hon ensam ägt. Dessutom ärvde de hälften av egendomen som hon och hennes sambo hade ägt gemensamt. Vår kund ville köpa ut den del av huset som hade tillhört sin avlidne sambo, men det visade sig vara svårt. Barnen krävde ett högre pris än marknadsvärdet som fastställts. Efter några månader kunde dock vår kund ta över hela huset och barnen fick vad de ville ha.

Juristförsäkringen gav trygghet

Att förlora någon i sin närhet är svårt nog. Med juristförsäkringen fick vår kund en jurist på sin sida, som inte bara tog konflikten med barnen och förhandlade fram en lösning, utan även ordnade med avtal för egendomen, skötte bankkontakten kring lånepapper, registrering och mycket mer.

Kunden fick
10 juristtimmar á 1500 kr
Hjälp att skydda sina rättigheter för att ta över det gemensamma hemmet