Juridiska råd och tips

Bra att veta för hyresgästen
Det är inte alltid lätt att veta vilka rättigheter man har som hyresgäst. Nedan kan du läsa om några vanliga funderingar.

Läs mer »
Ska vi skriva äktenskapsförord eller inte?
Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller redan innan äktenskapet ingås.
Läs mer »
Testamente
Vad som kommer att ske med våra tillgångar efter vår bortgång kan vi bara reglera genom testamente.
Läs mer »
Reklamation
Köp av varor och tjänster blir inte alltid så lyckade som man tänkt sig. Det kan vara bra att känna till några saker om man måste reklamera en vara eller tjänst man köpt.

Läs mer »
Generationsskifte
På ålderns höst är det inte ovanligt att funderingar dyker upp kring vad som kommer att hända med ens egendom efter döden. Vissa vill börja fördela egendomen medan de fortfarande är i livet samtidigt som andra vill lämna det helt åt de efterlevande.

Läs mer »
Vad är ett samboavtal?
Genom ett samboavtal kan sambor i förväg bestämma vilken samboegendom som skall ingå i en bodelning.
Läs mer »
Arvsavstående
Den som har rätt att ärva en arvlåtare kan helt eller delvis avstå från detta.

Läs mer »
Äktenskapet
Äktenskap ingås mellan två personer av olika eller lika kön genom vigsel där de båda är samtidigt närvarande.
Läs mer »
Skuldebrev
Den som lånar ut pengar ska alltid se till att upprätta ett skuldebrev. Utan ett skriftligt skuldebrev har du inget bra bevis på att du har lånat ut pengarna.

Läs mer »
Samboförhållandet
Samboförhållanden är mycket vanliga i Sverige, både bland unga och äldre ogifta par. För de som lever tillsammans i ett sådant förhållande kan det vara bra att tänka på vad som händer med bostaden och bohaget om ena sambon dör eller vid en separation.
Läs mer »
Bouppteckning
En bouppteckningen är en sammanställning av boets tillgångar och skulder och ska enligt lag göras vid ett dödsfall.
Läs mer »
Gåvobrev
Gåvor kännetecknas av att det sker en frivillig förmögenhetsöverföring med gåvoavsikt.
Läs mer »
Arvskifte
Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo.
Läs mer »