Ska vi skriva äktenskapsförord eller inte?

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller redan innan äktenskapet ingås.

Den egendom som är enskild   ingår inte i en framtida bodelning , alltså i den egendom  som makar ska dela upp mellan sig om de skiljer sig eller om en av makarna går bort. Den egendom  som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods . Det går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som gjorts till enskild egendom ska bli giftorättsgods igen.

Formkrav

Eftersom ett äktenskapsförord är ett avtal krävs det att båda makarna är överens om att skriva äktenskapsförord. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det vara skriftligt och undertecknat av båda parterna, dessutom ska det registreras hos Skatteverket . Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.

Varför skriver man äktenskapsförord?

Ungefär vart femte par som gifter sig idag upprättar äktenskapsförord, tidigare upprättades äktenskapsförord i vart tredje äktenskap. Det finns många olika anledningar till att man inte vill att makarnas tillgångar ska delas lika, till exempel:

  • Makarna önskar att de tillgångar de hade innan de gifte sig skal vara enskild egendom, medan de tillgångar de förvärvat efter det att de gift sig skall vara giftorättsgods.
  • Makarna önskar att deras respektive ekonomier ska vara åtskilda och bestämmer i äktenskapsförord att alla egendom ska vara enskild
  • Ena maken äger redan till exempel ett hus när makarna träffas och vill inte riskera att förlora halva huset i en skilsmässa
  • Makarna önskar att eventuella arv eller gåvor från deras respektive släkt ska vara enskild egendom.

Är du försäkringstagare hos HELP får du ditt äktenskapsförord upprättat kostnadsfritt av våra jurister. kontakta oss så hjälper vi dig!