Individuell försäkringstagare

Med Juristförsäkring får du och din familj tillgång till en egen jurist inom privaträttsliga områden. 

Vi hjälper dig inom följande områden:

 • Köprätt
 • Arvsrätt
 • Familjerätt
 • Fast egendom
 • Identitetsstöld
 • Körkortsfrågor

Vi hjälper dig att upprätta juridiska handlingar såsom:

Testamente
Samboavtal
Äktenskapsförord
köpeavtal
Hyresavtal
Hantverkaravtal
Inbördes testamente
Bouppteckning
Arvskifte
Gåvobrev - fast egendom
Gåvobrev - lös egendom
Fullmakt
Arvsavstående
Bodelningsavtal - sambo
Bodelningsavtal - äktenskap
Samäganderättsavtal
Skuldebrev - enkelt
Skuldebrev - löpande

 

 

Så fungerar Juristförsäkringen

Med juristförsäkring får du tillgång till specialiserade jurister som kan ge dig enkla råd och svar på juridiska frågor, eller vid en konflikt föra ditt fall genom hela rättssystemet.

Juridisk rådgivning

 • 15 timmars juridiskt bistånd per år (eller tills fallet är löst) för dig och medlemmar av ditt hushåll.
 • Hjälp med att upprätta kontrakt och fylla i blanketter/formulär.
 • Hjälp med att värdera stämning/åtal och rättegång.
 • Ingen självrisk.

Konflikter och rättegång

 • Utökad juridisk hjälp vid konflikter och rättegång inom köprätt, familjerätt, arvsrätt och ärenden avseende fast egendom.
 • Hjälp med förhandlingar och rättegång.
 • Täcker jurist/advokatkostnader och eventuella tilldömda rättegångskostnader upp till 2 miljoner kronor.
 • Självrisk 4000 kr

Pris

Årspris 2 640 kronor

 

Ladda ner försäkringsvillkor