Juristförsäkring för samarbetspartners

Vi erbjuder juristförsäkring som en kollektiv förmån till fackförbund, företag och intresseorganisationer. I Sverige har Säljarnas Riksförbund, Seko och Svenska Elektrikerförbundet infört juristförsäkringen som medlemsförmån.

Till Säljarnas juristförsäkring
Till Sekos juristförsäkring
Till Elektrikerförbundets juristförsäkring

Vill du införa juristförsäkring för medlemmar eller anställda?

Kontakta Rabi Can för mer information: 08-52 46 40 07, rc@helpforsakring.se