Elektrikernas juristförsäkring

Som medlem i Svenska Elektrikerförbundet omfattas du av HELP juristförsäkring. Vi ger dig och din familj en egen jurist som skriver dina avtal, ger dig råd i juridik och driver tvister – hela vägen.

Vi hjälper dig inom:

 • Köprätt
 • Arvsrätt
 • Familjerätt
 • Fast egendom
 • Identitetsstöld
 • Körkortsfrågor
 • Sjukpenning/sjukersättning

Vi upprättar dina juridiska handlingar:

Testamente
Samboavtal
Äktenskapsförord
Köpeavtal
Hyresavtal
Hantverkaravtal
Inbördes testamente
Bouppteckning
Arvskifte
Gåvobrev - fast egendom
Gåvobrev - lös egendom
Fullmakt
Arvsavstående
Bodelningsavtal - sambo
Bodelningsavtal - äktenskap
Samäganderättsavtal
Skuldebrev - enkelt
Skuldebrev - löpande

 

Omfattning

Juristförsäkringen omfattar hela hushållet, vilket innebär make/maka/sambo och hemmaboende barn under 20 år. Se försäkringsvillkoren för närmare beskrivning av Juristförsäkringens omfattning och begränsningar.

Pris

Juristförsäkringen ingår i din fackavgift för SEF. Inga avgifter tillkommer.

 

Så fungerar Juristförsäkringen

Juridisk rådgivning

 • 15 timmars juridiskt bistånd per år för dig och medlemmar av ditt hushåll.
 • Hjälp med att upprätta kontrakt och fylla i blanketter/formulär.
 • Hjälp med att värdera stämning/åtal och rättegång.
 • Ingen självrisk.

Konflikter och rättegång

 • Utökad juridisk hjälp vid konflikter och rättegång inom köprätt, familjerätt, arvsrätt och ärenden avseende fast egendom.
 • Hjälp med förhandlingar och rättegång.
 • Täcker jurist/advokatkostnader och eventuella tilldömda rättegångskostnader upp till 2 miljoner kronor.
 • Ingen självrisk

Ladda ner våra broschyrer

 
Informationsfolder Försäkringsvillkor  

  

        

 

Ring din jurist!

Kontakta oss på 0771 - 985 200

eller maila oss på post@helpforsakring.se

Ring din jurist!

Kontakta oss på 0771 - 985 200
Eller skicka ett mail till post@helpforsakring.se
för juridisk rådgivning.