Seko, Service- och kommunikationsfacket

Den 1 november 2015 introducerade Seko juristförsäkring som ny kollektiv medlemsförmån. Juristförsäkringen täcker de viktigaste rättsområdena inom privatjuridik och ger Sekos medlemmar tillgång till jurist, oavsett om det gäller juridisk rådgivning eller tvistelösning.

Är du förtroendevald i Seko?

7 Här hittar du mer information

HELPs jurister hjälper dig inom följande områden:

 • Köprätt
 • Arvsrätt
 • familjerätt
 • Fast egendom och hyresrätt
 • Identitetsstöld
 • Körkortsfrågor
 • Sjukpenning/sjukersättning

HELP hjälper dig att upprätta juridiska handlingar såsom:
Testamente
Samboavtal
Äktenskapsförord
köpeavtal
Hyresavtal
Hantverkaravtal
Inbördes testamente
Bouppteckning
Arvskifte
Gåvobrev - fast egendom
Gåvobrev - lös egendom
Fullmakt
Arvsavstående 
Bodelningsavtal - sambo
Bodelningsavtal - äktenskap
Samäganderättsavtal
Skuldebrev - enkelt
Skuldebrev - löpande

 

Omfattning

Juristförsäkringen omfattar hela hushållet, vilket innebär make/maka/sambo och hemmaboende barn under 20 år. Se  försäkringsvillkoren  för närmare beskrivning av juristförsäkringens omfattning och begränsningar.

 Så fungerar Juristförsäkringen

Juristhjälpen

 • 15 timmars juridiskt bistånd per år (eller tills fallet är löst) för dig och medlemmar av ditt hushåll.
 • Hjälp med att upprätta kontrakt/avtal och fylla i blanketter/formulär.
 • Förhandling med motpart
 • Hjälp med att värdera stämning/åtal och rättegång
 • Ingen självrisk.

Rättsskydd

 • Hjälp med förhandlingar och rättegång vid domstolsprocess
 • Täcker jurist/advokatkostnader och eventuella tilldömda rättegångskostnader upp till 2 miljoner kronor.
 • Självrisk 3000 kronor

Information att ladda ner
 
Informationsfolder Försäkringsvillkor Frågor & Svar om juristförsäkringen