Norges Fengsels- og Friomsorgsforbund

Sedan den 1 februari 2015 har medlemmar i NFF tillgång till advokat inom privaträttsliga områden genom medlemsförmånen advokatförsäkring.

Med juristförsäkring får medlemmar tillgång till en egen jurist inom privaträttsliga områden, oavsett om det gäller en omfattande tvist eller några goda råd.

Medlemmar får:

Juristhjälp inom
- Köprätt
- Arvsrätt
- Familjerätt
- Fast egendom
- Identitetsstöld
- Körkortsfrågor

  • 15 timmar juristhjälp per år
  • Rättsskydd vid domstolstvist upp till 2 miljoner kronor
  • Juridiska handlingar upprättade av jurist

Försäkringen gäller för medlemmen, dennes make/maka/sambo och hemmaboende barn under 20 år. Vid tvist inom hushållet gäller försäkringen för den som har medlemskap i NTF.

Här kan du läsa fullständiga försäkringsvilkor
Read information in English
Read terms and conditions in English  

Har du frågor om advokatförsäkring?
Skicka e-post till post@helpforsakring.se  eller ring oss på tel 0771-985 200.

Gå till www.fengselogfriomsorg.no