Norges Offisersforbund

Medlemmar i Norges Offisersforbund har tillgång till advokat inom privaträttsliga områden genom medlemsförmånen advokatförsäkring.

Sedan den 1 augusti 2015 har medlemmar i NOF tillgång till advokat inom privaträttsliga områden genom medlemsförmånen advokatförsäkring.

Med juristförsäkring får medlemmar tillgång till en egen jurist inom privaträttsliga områden, oavsett om det gäller en omfattande tvist eller några goda råd.

Medlemmar får:

Juristhjälp inom
- Köprätt
- Arvsrätt
- Familjerätt
- Fast egendom
- Identitetsstöld
- Körkortsfrågor

  • 15 timmar juristhjälp per år
  • Rättsskydd vid domstolstvist upp till 2 miljoner kronor
  • Juridiska handlingar upprättade av jurist

Försäkringen gäller för medlemmen, dennes make/maka/sambo och hemmaboende barn under 20 år. Vid tvist inom hushållet gäller försäkringen för den som har medlemskap i NOF.

Här kan du läsa fullständiga försäkringsvilkor  
Read information in English  
Read terms and conditions in English   

Har du frågor om advokatförsäkring?
Skicka e-post till  post@helpforsakring.se   eller ring oss på tel 0771-985 200.

Gå till www.nof.no