Norsk Arbeidsmandsforbund

Medlemmar i Norsk Arbeidsmandsforbund har tillgång till advokat inom privatjuridik genom medlemsförmånen advokatförsäkring.

Med juristförsäkring får medlemmar tillgång till en egen jurist inom privaträttsliga områden, oavsett om det gäller en omfattande tvist eller några goda råd.

Medlemmar får:

Juristhjälp inom
- Köprätt
- Arvsrätt
- Familjerätt
- Fast egendom
- Identitetsstöld
- Körkortsfrågor

  • 15 timmar juristhjälp per år
  • Rättsskydd vid domstolstvist upp till 2 miljoner kronor
  • Juridiska handlingar upprättade av jurist

Försäkringen gäller för medlemmen, dennes make/maka/sambo och hemmaboende barn under 20 år. Vid tvist inom hushållet gäller försäkringen för den som har medlemskap i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Här kan du läsa fullständiga försäkringsvilkår
Read terms and conditions in English

Har du frågor om advokatförsäkring? 
Maila oss på post@helpforsakring.se eller ring vår kundtjänst på 0771- 985 200.

 Information på andra språk/information in other languages 

Urdu
English
Polsk/Polish
Français

Gå till www.arbeidsmandsforbundet.no