Norsk Lokomotivmannsforbund (Lokmann)

Medlemmar i Lokmann har tillgång till advokat inom privaträttsliga områden genom medlemsförmånen advokatförsäkring.

Sedan den 2 april 2013 gäller advokatföräskringen för alla medlemmar som inte reserverat sig vid uppstarten. Med juristförsäkring får medlemmar tillgång till en egen jurist inom privaträttsliga områden, oavsett om det gäller en omfattande tvist eller några goda råd.

Medlemmar får:

Juristhjälp inom
- Köprätt
- Arvsrätt
- Familjerätt
- Fast egendom
- Identitetsstöld
- Körkortsfrågor

  • 15 timmar juristhjälp per år
  • Rättsskydd vid domstolstvist upp till 2 miljoner kronor
  • Juridiska handlingar upprättade av jurist

Försäkringen gäller för medlemmen, dennes make/maka/sambo och hemmaboende barn under 20 år. Vid tvist inom hushållet gäller försäkringen för den som har medlemskap i Lokmann.

Här kan du läsa fullständiga försäkringsvilkår
Read terms and conditions in English

Har du frågor om advokatförsäkring?
Skicka ett mail till post@helpforsakring.se  eller ring 0771-985 200.

Gå till  www.lokmann.no