Norsk Sjømannsforbund

Alla medlemmar i Norsk Sjømannsforbund har advokathjälp inkluderat i medlemskapet genom medlemsförmånen Advokatförsäkring.

Med juristförsäkring får medlemmar tillgång till en egen jurist inom privaträttsliga områden, oavsett om det gäller en omfattande tvist eller några goda råd.

Medlemmar får:

Juristhjälp inom
- Köprätt
- Arvsrätt
- Familjerätt
- Fast egendom
- Identitetsstöld
- Körkortsfrågor

  • 15 timmar juristhjälp per år
  • Rättsskydd vid domstolstvist upp till 2 miljoner kronor
  • Juridiska handlingar upprättade av jurist

Försäkringen gäller för medlemmen, dennes make/maka/sambo och hemmaboende barn under 20 år. Vid tvist inom hushållet gäller försäkringen för den som har medlemskap i Norsk Sjømannsforbund.

Här kan du läsa fullständiga försäkringsvilkår

Legal insurance as members benefit: Read information in English.
Terms and conditions in English.

Har du frågor om advokatförsäkring?
Skicka e-post till post@helpforsakring.se eller ring oss på 0771-985 200.

Gå till www.sjomannsforbundet.no