Norsk Transportarbeiderforbund

Medlemmar har tillgång till advokathjälp genom medlemsförmånen advokatförsäkring.

Med juristförsäkring får medlemmar tillgång till en egen jurist inom privaträttsliga områden, oavsett om det gäller en omfattande tvist eller några goda råd.

Medlemmar får:

Juristhjälp inom
- Köprätt
- Arvsrätt
- Familjerätt
- Fast egendom
- Identitetsstöld
- Körkortsfrågor

  • 15 timmar juristhjälp per år
  • Rättsskydd vid domstolstvist upp till 2 miljoner kronor
  • Juridiska handlingar upprättade av jurist

Försäkringen gäller för medlemmen, dennes make/maka/sambo och hemmaboende barn under 20 år. Vid tvist inom hushållet gäller försäkringen för den som har medlemskap i Norsk Transportarbeiderforbund.

Här kan du läsa fullständiga försäkringsvilkår.
Terms and conditions in English

Har du frågor om advokatförsäkring? 
Skicka e-post till post@helpforsakring.se eller ring oss på tel 0771-985 200.

Gå till www.transportarbeider.no