Lotta Åhlén

Jurist, facklig representant Jusek

Lotta är en erfaren processjurist som hanterar alla typer av domstolsärenden. Hon har närmare 20 års erfarenhet i yrket och har tidigare arbetat som länsassessor på Länsstyrelsen och som processjurist på Hyresgästföreningen.

Lotta pratar svenska och engelska.

Jag brinner för att hjälpa och skapa rättvisa. Att jag inte behöver debitera mina kunder gör det än mer meningsfullt.

 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller post@helpforsakring.se