Fredrik Ståhl

Jurist, tjänstledig

Fredrik har tidigare erfarenhet som notarie vid Örebro Tingsrätt. Han har läst Juristprogrammet vid Örebro universitet och är just nu tjänstledig från HELP för notarietjänstgöring vid Stockholms Tingsrätt.

Fredrik pratar svenska och engelska.

Här kan jag hjälpa människor med deras juridiska problem, från kortare rådgivning till större tvister i domstol, utan att behöva skicka en faktura till dem efteråt. Att alla får möjlighet till samma juridiska hjälp oavsett ekonomiska förutsättningar är unikt och det gör HELP till en fantastisk arbetsplats.

 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller post@helpforsakring.se