Integritetspolicy

HELP Försäkrings verksamhet är att bedriva försäkringsrörelse. Verksamheten står under tillsyn av Forskringsvirksomhetsloven och huvudansvarig för behandlingen av de försäkrades personuppgifter är HELP Försäkring Filial. Uppgifterna används för förvaltning av försäkringsavtal och för ändamål som är nödvändiga i verksamheten, till exempel premieberäkning, statistik, marknadsföring och förebyggande av skador. Uppgifterna behandlas med sekretess, i enlighet med HELP Försäkrings etiska regler och PuL (Personuppgiftslagen). Från den 26 maj 2018 kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning, EU, 2016/679.

Adressuppgifter och enkla grundläggande uppgifter om den försäkrades avtal hanteras i ett för HELP upprättat kundregister för rationell administration; bland annat för automatisk adressuppdatering, samordning av information till försäkringstagare och för marknadsföring.

Vi äger rätt att i det för försäkringsbranschen gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring.

Är du försäkrad hos oss och upptäcker felaktigheter i registrerade uppgifter kan du vända dig till kundtjänst hos HELP Försäkring:

Epost: post@helpforsakring.se

Telefon: 0771-985 200

 

För utdrag ur HELP Försäkrings kundregister, vänligen skriv till:

Registerutdrag

HELP Försäkring Filial

Kungsgatan 32

111 35 Stockholm

 

Uppdaterat 26 februari 2018

Kontakta oss på 08-524 640 00 eller post@helpforsakring.se