Umgängessabotage

Om den förälder ett barn bor med försvårar barnets umgänge med den förälder som barnet inte bor med.

Vid umgängessabotage finns det risk för att vårdnaden flyttas över till den andra föräldern.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se