Sjukpenning & sjukersättning

Det här kan vara snåriga områden, med regelverk som inte alltid är lätta att förstå sig på.

På HELP kan vi vad som gäller för sjukpenning och sjukersättning.

Hjälp från HELP

Omprövat återbetalningskrav

Kvinnan hade fått hjärnblödning när Försäkringskassan krävde återbetalning av en tidigare utbetald sjukpenning. HELP-juristen hjälpte maken att få rätt å sin hustrus vägnar. 

Högriskgraviditeten

Under sin första graviditet drabbades kvinnan av havandeskapsförgiftning. När tecken på samma åkomma visade sig vid nästa graviditet bedömde hennes läkare att hon skulle sjukskrivas på halvtid. Försäkringskassan var inte enig.


Sjukpenningen

Kvinnan kontaktade sin HELP-jurist och berättade att hon hade fått avslag på sin begäran om sjukpenning. Då fick hon den hjälp hon behövde för att få rätt mot Försäkringskassan.


Sjukpenning i en svår tid

Kvinnan gick igenom behandling för bröstcancer. Insjuknandet hade gått snabbt och behandlingen var intensiv. Redan tidigare led hon av diagnostiserad psykisk ohälsa och det förvärrade sjukdomsbilden.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller post@helpforsakring.se