Sjukpenning & sjukersättning

Det här kan vara snåriga områden, med regelverk som inte alltid är lätta att förstå sig på.

På HELP kan vi vad som gäller för sjukpenning och sjukersättning.

Hjälp från HELP

Myndigheten som fick ge sig

Vår kund hade fått ett brev från Försäkringskassan om att de övervägde att neka hen rätten till en sjukpenninggrundande inkomst. Kunden kopplade in sin HELP-jurist för att få hjälp.

Omprövat återbetalningskrav

Kvinnan hade fått hjärnblödning och Försäkringskassan krävde återbetalning av en tidigare utbetald sjukpenning. HELP-juristen hjälpte maken att få rätt å sin hustrus vägnar. 


Högriskgraviditeten

Under sin första graviditet drabbades kvinnan av havandeskapsförgiftning. När tecken på samma åkomma visade sig vid nästa graviditet bedömde hennes läkare att hon skulle sjukskrivas på halvtid. Försäkringskassan höll inte med.


Hon fick rätt till sjukpenning

Kvinnan kontaktade sin HELP-jurist och berättade att hon hade fått avslag på sin begäran om sjukpenning. Då fick hon den hjälp hon behövde för att få rätt mot Försäkringskassan.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller post@helpforsakring.se