Alla rättsområden

Våra jurister behärskar privatlivets viktigaste rättsområden.

Här hittar du tips och svar på juridiska frågor som många undrar över.  

Alla

Försäkringskassan

Kunden vände sig till HELP eftersom Försäkringskassan hade avslagit hans ansökan om sjukpenning. Han hade själv begärt omprövning av beslutet men alltså fått avslag på sin begäran.

Testamente för sambor

När vår kund och hennes sambo fick barn bestämde de sig för att skriva ett testamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer.


Gåvan

Kunden skulle få en fastighet i gåva, som hade funnits i hennes släkt i många år.


Bodelningsavtalet

Kunden behövde hjälp med ett bodelningsavtal Skriftlig handling över bodelning. Läs mer efter sin skilsmässa Ett annat ord för äktenskapsskillnad, det vill säga upplösning av äktenskap. Läs mer och anlitade HELP. Juristen förklarade för kunden, som var engelsktalande, hur en bodelning fungerar.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se