Barnen bodde kvar hos pappa

Mamman flyttade till en annan ort efter skilsmässan och barnen bodde kvar hos sin pappa. Efter en tid ville mamman att barnen skulle bo hos henne istället. Pappan protesterade och blev stämd.

Mamman bodde mer än 10 mil bort och barnen kunde därför inte bo växelvis hos föräldrarna. De träffade istället sin mamma varannan helg, varje skollov och stora delar av sommaren.

Mamman ville ändra på situationen så att barnen nu skulle bo stadigvarande hos henne. Pappan gick inte med på det och mamman stämdeAnsökan med yrkande att domstolen ska meddela ett visst domslut. Läs mer honom då i tingsrättenDen första domstolen i brottmål. Läs mer. Pappans HELP-jurist hjälpte honom i rättsprocessen.

Vid första träffen i tingsrätten enades parterna om att inte ändra på situationen förrän Familjerätten hade gjort en boende- och umgängesutredning. När den var klar påbörjades en förlikningsförhandling mellan parterna.

Med hjälp av sina respektive ombud lyckades föräldrarna komma överens om att barnen skulle fortsätta att bo stadigvarande hos sin pappa.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se