Bostadsrätt med brister

Kunden köpte en bostadsrätt som visade sig ha en hel del fel. Köksfläkten fungerade inte, diskmaskinen var felaktigt inkopplad, städningen var inte bra gjord med mera...

Kunden reklamerade - men säljaren ville inte lämna någon ersättning för problemen.

En HELP-jurist kopplades in och efter förhandling med säljaren kunde parterna enas om att kunden fick en utbetalning på 8 024 kronor, inklusive ersättning för det egna arbete som hen hade fått lägga på att städa lägenheten före inflyttningen.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se