Byggbråket

När medlemmen byggde ett hus uppstod snart tvister med byggaren. Parterna råkade i luven på varandra om obeställda arbeten, dåligt hantverk och saltade fakturor.

Tvisterna fortsatte även när medlemmens HELP-jurist var med som stöd. Efter ett tag tog även byggaren hjälp av en jurist och förhandlingarna fortsatte.

Mot slutet av projektet undanhöll byggaren ritningar som krävdes för att köparen skulle få huset godkänt att bo i. Detta var ett svar på att köparen höll inne pengar som säkerhet för ogjort arbete och felaktigheter.

Dagen för slutsamråd då kommunen skulle godkänna bygget kom. Efter påtryckningar om kronofogdemyndighet och domstol samt förhandlingar med motpartens ombud kunde parterna till slut enas. Köparen fick avdrag på priset och de ritningar som krävdes och var nöjd med det.

Senare samma dag lämnades handlingarna in. Kommunen gav sitt godkännande och medlemmen kunde flytta in i sitt nya hus

Såhär skriver kunden:

 ”Tack för ALL hjälp och allt slit med detta projekt. Vi är evigt tacksamma för att du kunde hjälpa oss att få klart allt inför slutsamrådet. Tusen tusen tack. Ångrar inte en sekund att jag tog hjälp av dig. Du har varit guld värd:) du anar nog inte. TACK ”

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se