Den sena hyran

Medlemmen betalade inte hyran i tid och blev uppsagd från sin hyresrätt. Hen hade blivit sjukskriven och hade då fått ok från hyresvärden att betala senare. Nu menade värden att han hade sagt till att han hade ändrat sig, vilket medlemmen inte kändes vid.

Det var dags för ett sammanträde i tingsrätten och socialförvaltningen hade lovat att betala hyran direkt till hyresvärden. HELPs jurist och hyresgästen var på plats. Där och då meddelade värden att han inte hade fått någon hyra och medlemmen hade inget kvitto som bevis på inbetalningen med sig. Hyresnämnden lämnade bifall till uppsägningen och hyresgästen skulle sägas upp.

Juristen överklagade till hovrätten och bifogade kvittot från social-förvaltningen på att hyran var betald i tid.

Medlemmen fortsatte att betala hyran och hovrätten kom fram till att hyran hade betalats i tid, att hyresvärden inte kunde bevisa att han sagt åt hyresgästen att börja betala i tid och att hyresgästen sedan hade betalat hyran i tid.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se