Fiberdragningen

Kunden beställde fiberdragning av sin kommun. Kommunens  underentreprenörer hade dock bara gått igenom grävningsarbetet från tomt till hus och inte mellan fastigheterna, då kunden äger två fastigheter.

Dessutom hade kunden blivit ombedd att skriva sin namnteckning på ett vanligt block eftersom företaget inte hade med sig avtalet Rättshandling genom vilken rättigheter och skyldigheter uppkommer mellan parter. Läs mer samt att det endast skulle gälla grävningen från tomtgräns till hus. När arbetet var klart fick kunden se hela avtalet och där stod det att han godkänt annan grävning samt att ingen återställning till ursprung behövde göras.

HELP-juristen skrev ett kravmail som kunden skickade till kommunen och underentreprenören. Det ledde till att företaget åtar sig att återställa marken så snart vädret tillåter och att de ersätter kunden med ett skadestånd/ prisavdrag på 10 000 kr.

 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se