Huset på ofri grund

Kunden anlitade en elektriker för arbeten i sin bostad. När elektrikern skulle fakturera visade det sig att kunden visserligen ägde den aktuella fastigheten, men inte själva bostaden.

I och med detta skulle han inte kunna utnyttja rätten till rotavdrag. Kunden tog kontakt med sin HELP-jurist för att reda ut hur situationen hade uppstått och för att rätta till den.

Juristen begärde in diverse handlingar från både kunden och olika myndigheter och kunde konstatera att huset stod på så kallad ofri grundEn byggnad på ofri grund är en byggnad som är uppförd på någon annans fastighet. Läs mer. Det betyder att kunden endast hade blivit registrerad som ägare till fastigheten men inte på själva bostaden. Det berodde i sin tur på att det av misstag inte framgick av köpekontraktet att överlåtelsen också omfattade en försäljning av hus på ofri grund, det vill säga den bostad som stod på fastigheten.

Juristen sökte upp den som hade sålt fastigheten till vår kund många år tidigare, så att denne kunde skriva ett gåvobrev för huset, för att försäljningen även skulle omfatta detta. Juristen upprättade en gåvohandling och efter en omfattande brevväxling mellan alla parter resulterade det i ett undertecknat gåvobrevGåva av fast egendom ska ske genom ett skriftligt avtal, vilket framgår av Jordabalken 4:1 och 4:29. Läs mer. Detta skickades till Skatteverket där det meddelades att kunden var den rättmätige ägaren av huset på ofri grund.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se