Sjukpenning & sjukersättning

Det här kan vara snåriga områden, med regelverk som inte alltid är lätta att förstå sig på.

På HELP kan vi vad som gäller för sjukpenning och sjukersättning.

Hjälp från HELP

Försäkringskassan

Kunden vände sig till HELP eftersom Försäkringskassan hade avslagit hans ansökan om sjukpenning. Han hade själv begärt omprövning av beslutet men alltså fått avslag på sin begäran.

Rätt beslut om sjukpenning

Medlemmen var gravid och ringde oss efter att ha fått ett så kallat kommuniceringsbrev från Försäkringskassan.


Rätt sjukpenning

Medlemmens fru blev så sjuk att hon inte kunde ta hand om deras gemensamma barn under sin föräldraledighet. Trots det ville Försäkringskassan inte godkänna att hon fick full sjukpenning under hela perioden.


En sjukpenning och en sjukersättning

Försäkringskassan nekade kunden sjukpenning och kunden kopplade in sin HELP-jurist. Juristen överklagade till Förvaltningsrätten som biföll hela överklagandet.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se