En sjukpenning och en sjukersättning

Försäkringskassan nekade kunden sjukpenning och kunden kopplade in sin HELP-jurist. Juristen överklagade till Förvaltningsrätten som biföll hela överklagandet.

Kunden får nu sin sjukersättning helt i enlighet med sin ansökan – halv sjukersättning från september 2016.  

Försäkringskassan ansåg att kunden inte hade rätt till sjukersättning. HELPs jurist överklagade till förvaltningsrätten, som tilldömde kunden 75% sjukersättning från maj 2016.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se