Försäkringskassan ändrade beslutet

Mannen hade en lång sjukdomshistorik med ryggbesvär och ryggont. Hans arbetsgivare hade stor förståelse för situationen, men...

Arbetsgivaren hade anpassat mannens arbete efter hans besvär och det gjorde att han trots allt kunde arbeta halvtid. Det upplägget gav mannen stor frihet eftersom han kunde vila när han behövde det. Enligt läkarna kunde han dock inte arbeta mer än fyra timmar per dag.

Försäkringskassan menade däremot att han skulle kunna arbeta mer och beviljade inte sjukpenning. Mannen kopplade in sin HELP-jurist som begärde omprövning.

Försäkringskassan ändrade då sitt beslut och beviljade mannen sjukpenning.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se