Hon fick rätt till sjukpenning

Kvinnan kontaktade sin HELP-jurist och berättade att hon hade fått avslag på sin begäran om sjukpenning. Då fick hon den hjälp hon behövde för att få rätt mot Försäkringskassan.

Juristen kontaktade den läkare som hade utfärdat kvinnans första sjukintyg och meddelade att intyget behövde kompletteras. När det nya intyget var klart gjorde juristen en omprövning till Försäkringskassan.

Efter ett par veckor återkom Försäkringskassan med ändrat besked - kvinnan hade till fullo rätt till sjukpenning för den period som Försäkringskassan tidigare hade givit avslag för.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se