Alla rättsområden

Våra jurister behärskar privatlivets viktigaste rättsområden.

Här hittar du tips och svar på juridiska frågor som många undrar över.  

Alla

Avtal för framtiden

Kunden och hans fru fick hjälp med äktenskapsförordAvtal mellan makar, eller blivande makar, om hur egendomsordningen ska se ut i deras äktenskap. Läs mer och testamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer.

Fiberdragningen

Kunden beställde fiberdragning av sin kommun. Kommunens  underentreprenörer hade dock bara gått igenom grävningsarbetet från tomt till hus och inte mellan fastigheterna, då kunden äger två fastigheter.


Den uppsagda lägenheten

Kunden blev uppsagd från hyreslägenhet av hyresvärden och ringde sin jurist på HELP för att få hjälp att bo kvar.


Testamentstagare

Kunden ringde sin jurist då han var testamentstagareDen som ska erhålla något genom testamente.  Läs mer i ett dödsbo men barn till den avlidnes vänner, som stod med i ett tidigare testamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer, hade ansökt om boutredningsman.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se