Arvsförskottet

När vår kunds mamma gick bort visade det sig att hennes förmögenhet hade minskat väsentligt under de senaste åren. Vart hade pengarna tagit vägen?

När mammans kontoutdrag granskades visade det sig att det hade gjorts två överföringar på vardera 100 000 kronor till kundens syster.

Systern medgav först bara att hon hade fått en gåvaÖverlåtelse av egendom utan vederlagBegrepp för den ersättning som någon ger till annan för en viss prestation. Läs mer. Jämför benefikEn rättshandling där den person som utför den inte förväntar sig något vederlag. Läs mer. Läs mer på 100 000 kronor av sin mamma och nekade till den andra överföringen. Efter förhandlingar medgav hon dock att totalt 200 000 kronor faktiskt skulle betraktas som förskott på arvDen fördelning av egendom vid någons bortgång, som sker enligt lagens regler. Läs mer från mamman.

I och med det medgivandet kunde vår kunds arv beräknas med utgångspunkten att gåvan aldrig hade skett. Hon hölls helt skadeslös och kunde få ut hela sitt arv. 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se