Arvstvist

Kundens pappa hade gått bort och det blev en tvist om arvetDen fördelning av egendom vid någons bortgång, som sker enligt lagens regler. Läs mer mellan kunden och hans syster. Han ringde sin jurist på HELP för att få hjälp att komma vidare.

 

Det fanns ett testamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer som sa emot en tidigare gåva Överlåtelse av egendom utan vederlagBegrepp för den ersättning som någon ger till annan för en viss prestation. Läs mer. Jämför benefikEn rättshandling där den person som utför den inte förväntar sig något vederlag. Läs mer. Läs mersom mannen hade fått innan pappan gick bort och det var det testamentet som systern nu ville göra gällande.

Efter insatser från juristen kunde mannen och hans syster till slut enas om att gåvan skulle kvarstå.

Det resterande arvet  delades lika mellan mannen och hans syster och mannen fick fortsatt stöd av sin jurist genom både bouppteckningen    Den uppteckning av en avliden persons tillgångar och skulder som görs vid bouppteckningsförrättningen. Läs mer och arvskiftet.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se