Det ogiltiga testamentet

När mannens pappa gick bort visade det sig att hans testamente inte var giltigt.

Pappan hade varit omgift sedan flera år och hade i sitt testamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer lämnat all sin kvarlåtenskap till sin nya fru. När sonens HELP-jurist kontaktade testamentsvittnena visade det sig att de inte hade varit samtidigt närvarande för att bevittna testamentet.

Eftersom det är ett krav för testamentes giltighet att vittnena bevittnat testamentet samtidigt kom dödsbodelägarnaDe personer som gemensamt förvaltar en avliden persons egendom under boets utredning, företräder boet gentemot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör detta. Läs mer överens om att testamentet skulle betraktas som ogiltigt.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se