Gåvan

Kunden skulle få en fastighet i gåva, som hade funnits i hennes släkt i många år.

Grundtanken var att fastigheten skulle stanna i släkten och därför kom gåvan med ett villkor - kunden skulle skriva ett samboavtalGenom ett samboavtal kan sambor i förväg bestämma vilken samboegendom som ska ingå i en eventuell bodelning. Läs mer så att hennes sambo aldrig ska kunna få någon del av fastighetens värde om de en gång skulle separera.

Kunden kontaktade sin HELP-jurist som upprättade avtalet. Juristen gav också rådet att fundera på om paret också ville upprätta ett testamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer och kunden skulle överväga detta.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se