Inbördes testamente

Medlemmen ville ha hjälp med att skriva ett inbördes testamente för honom och hans fru. Han ville försäkra sig om att när deras barn en gång ärver dem så ska den egendom de ärver vara enskild.

Juristen upprättade ett testamente som innebar att egendomen vid en eventuell bodelning mellan barnens framtida make, maka eller sambo blir enskild och därför inte ingår i bodelningen utan tillfaller barnen.

 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se