Testamentet

Medlemmen ville ha hjälp med att upprätta ett testamente. Han hade ingen maka eller sambo, men tre barn. Ett av barnen hade han ingen kontakt med alls och hade heller aldrig haft. Mannen ville därför begränsa det barnets arv.

Vi kom överens om att begränsa arvet till laglotten för att undvika framtida tvister som skulle kunna uppstå mellan barnen på grund av testamentet. Hans andra två barn skulle få dela på det resterande arvet.

Testamentet upprättades och vi fick en nöjd kund

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se