Testamentstagare

Kunden ringde sin jurist då han var testamentstagareDen som ska erhålla något genom testamente.  Läs mer i ett dödsbo men barn till den avlidnes vänner, som stod med i ett tidigare testamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer, hade ansökt om boutredningsman.

Juristen hjälpte kunden att bestrida förfarandet med att utse en boutredningsman Fysisk eller juridisk person som utreder ett dödsbo och har hand om förvaltningen av kvarlåtenskapen. Läs mer eftersom barnen inte var arvingar. Då valde barnen att istället stämma mannen och försöka ogiltigförklara testamentet. Juristen biträde mannen i tingsrätten, där parterna förliktes. Mannen fick betala en summa pengar till barnen men blev då ensam dödsbodelägareDe personer som gemensamt förvaltar en avliden persons egendom under boets utredning, företräder boet gentemot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör detta. Läs mer.

Där kunde ärendet ha varit slut men så var inte fallet. De som anlitats för att slutföra processen förhalade  arbetet och återkopplade inte allt. Till slut fick HELPs jurist dem avsatta och kunden fick ut alla nödvändiga handlingar.

Pengarna betalades ut, mannen fick det lösöre han önskade, kunde ansöka om lagfart för den fastighet han hade rätt till och föra över resterande medel till sig själv.

 

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se