Särkullbarn och arv

Kunden kontaktade sin HELP-jurist för att reda ut ett par frågor om vad som skulle hända med hennes och hennes mans tillgångar när den förste av dem gick bort.

Kunden var gift och hon och hennes man hade inga gemensamma barn. Däremot hade de båda barn från tidigare förhållanden. Paret hade en kolonistuga och en bostadsrätt som de ville skydda varandra från att förlora när den förste av dem gick bort.

Juristen berättade hur arvsrätten fungerar för makar med särkullbarnArvlåtarens bröstarvinge med någon annan än den efterlevande maken.  Läs mer och hjälpte paret att skriva ett testamente för att, så långt det är möjligt, skydda den efterlevande maken från att behöva flytta.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se