Skattekonsekvenser vid gåva av bostadsrätt

Precis som vid gåva av fastighet är det inte ovanligt att den som får en bostadsrätt i gåva ger något i ersättning till givaren.

Detta så kallade vederlag kan förstås vara kontanter, men också att gåvotagaren tar över lån på lägenheten.

Räknas överlåtelsen som gåva eller köp?

För bostadsrätter finns ingen motsvarighet till taxeringsvärde för fastigheter. För att avgöra om överlåtelsen av en bostadsrätt ska ses som gåvaÖverlåtelse av egendom utan vederlagBegrepp för den ersättning som någon ger till annan för en viss prestation. Läs mer. Jämför benefikEn rättshandling där den person som utför den inte förväntar sig något vederlag. Läs mer. Läs mer eller köp utgår man istället från bostadsrättens marknadsvärde. Till den del vederlagetBegrepp för den ersättning som någon ger till annan för en viss prestation. Läs mer motsvarar bostadsrättens marknadsvärde anses denna ha sålts, och betraktas därmed som ett köp. Den resterande delen betraktas som en gåva. Om givaren har gjort en kapitalvinst på den del som betraktas som ett köp måste denne betala kapitalvinstskatt på vinsten.

Om gåvogivaren överlåter sin bostadsrätt utan ersättning betraktas hundra procent av överlåtelsen som gåva. Givaren behöver då inte betala någon vinstskatt, eftersom denne ju inte har gjort någon vinst på överlåtelsen.

Om givaren istället ger sin bostadsrätt i gåva mot att gåvotagaren ska ersätta en viss del av bostadsrättens marknadsvärde ska man betrakta överlåtelsen både som ett köp och som en gåva.

Exempel

Ägaren till en bostadsrätt, värderad till 1 000 000 kronor, ska ge bort den och mottagaren ska ge 200 000 kronor i vederlag. Två tiondelar (200 000/1 000 000) av bostadsrätten anses då ha överlåtits genom köp, och resterande åtta tiondelar har överlåtits i form av gåva. För den köpta delen ska överlåtaren (gåvogivaren) då betala kapitalvinstskatt, om denne har gjort en kapitalvinst.

Om du har en JuristförsäkringJuridisk hjälp i försäkringsform. Läs mer hos HELP och behöver hjälp i ett liknande ärende är du välkommen att kontakta oss, så får du juridisk hjälp med att se över dina skattekonsekvenser.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se