Bodelning efter äktenskap

Kunden var skild sedan över ett år. Han och hans ex-fru hade delat upp en del tillgångar mellan sig, dock inte allt. De hade inte skrivit någon bodelningshandling.

Kundens HELP-jurist berättade att bodelningFördelning av makars giftorättsgods. Bodelning mellan makar kan göras med anledning av skilsmässa, dödsfall eller under äktenskapet. Läs mer ska göras när ett äktenskap upplöses och att en skriftlig bodelningshandling som båda makarna signerar måste upprättas. Sagt och gjort, juristen upprättade handlingen så att partnerna slutgiltigt kunde visa att de hade delat upp sitt bo och därmed inte kunde ha några mer anspråk mot varandra. Juristen informerade också om att anspråk på bodelning inte preskriberas. Därför är det viktigt att upprätta en bodelningshandling så snart som möjligt, så att ingen av de före detta makarna kan komma med krav i efterhand.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se