Testamente för sambor

När vår kund och hennes sambo fick barn bestämde de sig för att skriva ett testamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer.

De hade hört att man inte ärver varandra när man är samborPerson som lever tillsammans med en annan person, av samma eller annat kön, under äktenskapsliknande förhållanden. Läs mer, vilket är helt korrekt.

Hon vände sig till HELP och juristen upprättade ett inbördes testamente för paret, som ger ekonomisk säkerhet för den av dem som överlever den andra. Kunden var väldigt nöjd med hjälpen hon fick.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se