Är mahr giltigt enligt svensk rätt?

20 april 2017

I islamisk rätt finns begreppet mahr, som närmast liknar brudgåva. Mahr kan se olika ut, mannen kan vara ålagd att ge egendom till sin fru när de gifter sig, eller senare. Om mahr är giltigt enligt svensk rätt eller inte har prövats av svenska domstolar de senaste åren. Det har också prövats av Högsta domstolen.

Vad är mahr?

Inom islam betraktas äktenskapet Ritual när två personer av olika eller lika kön frivilligt kommer överens om att leva tillsammans. Läs mer som ett kontrakt mellan makar. Avtal om mahr är i allmänhet en del av det äktenskapskontraktet och innebär att en man som ska gifta sig för över, eller förbinder sig att föra över, egendom till sin blivande fru. Storleken på mahr varierar. Den bestäms bland annat av kvinnans sociala ställning före äktenskapet och av hennes familjs rang. 

Mahr i svensk rätt

Högsta domstolenDen som inte är nöjd med vare sig tingsrättens eller hovrättens avgörande, kan överklaga till Högsta domstolen, som är den sista instansen. Läs mer konstaterade att om makar då de gifter sig har bestämt sig för att bo i Sverige, ska svensk rätt gälla. Det avtal om mahr som Högsta domstolen prövade gällde att i framtiden utge mahr, mål nr T 2415-15.

Om det fanns en så kallad gåvoavsikt vid avtalstillfället kan avtalet enligt Högsta domstolen jämföras med ett löfte om gåva. Dock följer det av 8 kap. 2 § äktenskapsbalken att ett löfte från den ena maken att ge en gåvaÖverlåtelse av egendom utan vederlagBegrepp för den ersättning som någon ger till annan för en viss prestation. Läs mer. Jämför benefikEn rättshandling där den person som utför den inte förväntar sig något vederlag. Läs mer. Läs mer till den andra maken under äktenskapet, inte är bindande.  

Enligt Högsta domstolen kan inte heller ett avtal om att utge mahr i framtiden anses vara ett äktenskapsförordAvtal mellan makar, eller blivande makar, om hur egendomsordningen ska se ut i deras äktenskap. Läs mer. Ett sådant reglerar nämligen om egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara hans eller hennes enskilda egendomEn makes egendom som inte är giftorättsgods. Läs mer, eller om det ska vara giftorättsgodsEn makes egendom som den andre maken har giftorätt till. Läs mer. Därför är det inte möjligt att avtala om gåvor mellan makar i form av ett äktenskapsförord. 

Mahr vs äktenskapsförord

Enligt Högsta domstolen har avtal om att utge mahr när den andre maken fordrar det viss likhet med ett avtal om partiell framtida bodelningFördelning av makars giftorättsgods. Bodelning mellan makar kan göras med anledning av skilsmässa, dödsfall eller under äktenskapet. Läs mer under eller efter äktenskapet. Enligt 9 kap. 13 § första stycket äktenskapsbalken får makar avtala om bodelning eller annat som har samband med bodelningen, så kallat föravtal. Föravtal får man dock bara göra direkt inför en äktenskapsskillnadEtt annat ord för skilsmässa, det vill säga upplösning av äktenskap. Läs mer. Om föravtalet ingås långt i förväg eller utan samband med en äktenskapsskillnad är avtalet inte giltigt. Enligt 13 kap. 13 § andra stycket är avtal om kommande bodelning (som inte är ett giltigt föravtal) ogiltigt, om det inte är ett äktenskapsförord. 

Ett avtal om att utge mahr någon gång i framtiden uppfyller inte funktionen av ett äktenskapsförord och möter heller inte kraven för ett giltigt föravtal om bodelning, eller en giltig utfästelse om gåva. Enligt Högsta domstolen kan avtalet därför inte göras gällande vid en tvist i svensk domstol. 

En tillämpning av att någon gång i framtiden utge mahr skulle föra med sig stora avsteg från den svenska familjerättsliga regleringen och de principer som bär upp den, enligt Högsta domstolen.

Om du avtalade om att i framtiden utge mahr när du gifte dig, men nu har ansökt om äktenskapsskillnad, är det klokt att ta hjälp av en jurist. Är du kund hos HELP ingår detta i din försäkring, välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se