Avtal för framtiden

Kunden och hans fru fick hjälp med äktenskapsförordAvtal mellan makar, eller blivande makar, om hur egendomsordningen ska se ut i deras äktenskap. Läs mer och testamenteEtt förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer.

Hustrun hade fått huset i gåvaÖverlåtelse av egendom utan vederlagBegrepp för den ersättning som någon ger till annan för en viss prestation. Läs mer. Jämför benefikEn rättshandling där den person som utför den inte förväntar sig något vederlag. Läs mer. Läs mer som enskild egendomEn makes egendom som inte är giftorättsgods. Läs mer men med möjlighet att förändra karaktären till giftorättsgodsEn makes egendom som den andre maken har giftorätt till. Läs mer. Nu var paret överens om att all deras egendom i äktenskapetRitual när två personer av olika eller lika kön frivilligt kommer överens om att leva tillsammans. Läs mer skulle vara giftorättsgods och därmed upprättades ett äktenskapsförord till dem.

Juristen upprättade också ett testamente Ett förordnande där en testator reglerar vad som ska hända med hens egendom när hen avlider. Läs mer som gör att det som deras barn kommer att ärva från dem i framtiden ska vara enskild egendom.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se