Bodelningsavtalet

Kunden behövde hjälp med ett bodelningsavtal Skriftlig handling över bodelning. Läs mer efter sin skilsmässa Ett annat ord för äktenskapsskillnad, det vill säga upplösning av äktenskap. Läs mer och anlitade sin HELP-jurist. Juristen förklarade för kunden, som var engelsktalande, hur en bodelning fungerar.

Kunden och hens ex hade redan kommit överens om att det var kunden som skulle ta över deras gemensamma bostad och vilken summa hen skulle betala vid utköpet. De övriga  tillgångar som fanns i boet hade de redan delat upp, vilket förenklade bodelningen.

När de före detta makarna var överens om hur avtalet skulle se ut kunde juristen upprätta ett slutgiltigt avtal på svenska och förse kunden med det

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se